Guro Haug har alltid vært et omsorgsmenneske, og denne egenskapen har bare styrket seg med årene. Hun har mer enn nok omsorg å gi til alle hun møter i hverdagen.

-Dette er mitt hjem. Jeg har alltid vært her, og jeg har aldri hatt noe behov for å flytte ut. Dette er stedet der jeg hører til.

Knut Morten Loftsgård er en ung mann på 24 år, med et varmt smil og en urokkelig forankring i Hjembygda. For ham er Nore og Uvdal mer enn et sted å bo; det er en del av identiteten og livsveien hans.

Hopp rett ned til innholdet