Fra by til bygd. Reisen hjem

Bli bedre kjent med Liv-Astrid Rustgaard Bjerke, hjertevarm, uredd og spontan. For tiden lever hun en litt nomadisk tilværelse, på farta mellom travle gater i Drammen og storslått natur i Nore og Uvdal. Men alt startet ganske rolig i et boligfelt på Norefjord:

Liv-Astrid Rustgaard Bjerke på en av odelsgårdene.

-Jeg bodde i Nore og Uvdal til jeg hadde fullført videregående skole. Så flytta jeg til Oslo for å studere juss.

Siden da har det gått slag i slag. Rett etter fullførte studier fikk hun jobb i Buskeruds største advokatfirma, Svensson Nøkleby. Seks og et halvt år senere jobber hun fortsatt der, og hun har en viktig plass i teamet. Såpass viktig at da hun fikk et fristende tilbud ønsket partnerne å diskutere hvordan hun kunne følge drømmen sin og fortsatt være en del av firmaet. Mer om dette om litt.

Mellom pulserende liv og sjelero

Liv-Astrid Rustgaard Bjerke på jakt.

Selv om Liv-Astrid har bodd i Oslo, Drammen og Kongsberg, er hun ikke i tvil om hvor hun føler seg aller best:

-Jeg har mye mer ro i kroppen når jeg er her hjemme.

Og til tross for at hun har bodd flere år i by, mener hun at hun fortsatt er ei typisk jente fra Nore og Uvdal: Hun har odel, går gjerne toppturer, har tatt jegerprøva og driver med jakt. Mamma har besteget Eidsfjell og andre topper med henne, mens pappa har tatt henne med på reinsjakt innover Hardangervidda.

Jeg er veldig glad i naturen her. Den har så mye å si for hvordan man føler seg.

Liv-Astrid, natursjel.

Både familie, venner og ikke minst kjæresten er også avgjørende for at Liv-Astrid trives så godt i Nore og Uvdal. For snart to år siden forelsket hun seg, og det i en gutt fra hjemkommunen. Det er mye av forklaringen på hvorfor det for tiden er mye farting mellom by og land. Men nå kan det altså se ut som ting er i ferd med å endre seg.

Det plutselige vendepunktet

Tilværelsen til Liv-Astrid har nemlig blitt snudd skikkelig på hodet i løpet av den siste måneden. Omveltningen startet da Marit Deinboll, advokat med kontor på Rødberg, gjorde henne oppmerksom på at det blir en ledig kontorplass hos henne framover. Med sin impulsive natur fant Liv-Astrid ideen om et kontorfellesskap mer enn fristende. Da Svensson Nøkleby attpåtil uttrykte at de var åpne for å ha et lokalkontor i Nore og Uvdal, var det bare å satse. Kort sagt: Liv-Astrid er på vei tilbake til bygda, og det veldig snart.

-Jeg har alltid visst at jeg skulle hjem igjen, men nå ser det ut til at det skjer litt tidligere enn jeg hadde forestilt meg, ler hun.

Liv-Astrid Rustgaard Bjerke på en av odelsgårdene.

Kompetansen og de viktige nettverkene

-Det blir fortsatt et par dager i uka i Drammen, men mesteparten av tiden kommer jeg til å være her, forklarer Liv-Astrid.

Hun understreker at hun fortsatt vil være tilknyttet et stort advokatmiljø, og at hun skal pleie disse relasjonene godt mens hun etablerer seg i Nore og Uvdal. Hun er stolt av kompetansen og erfaringene hun tar med seg, og er overbevist om at det er fruktbart for alle små lokalsamfunn at folk kommer hjem med mer enn de reiste ut med.

Kompetansen og de viktige nettverkene

-Det blir fortsatt et par dager i uka i Drammen, men mesteparten av tiden kommer jeg til å være her, forklarer Liv-Astrid.

Hun understreker at hun fortsatt vil være tilknyttet et stort advokatmiljø, og at hun skal pleie disse relasjonene godt mens hun etablerer seg i Nore og Uvdal. Hun er stolt av kompetansen og erfaringene hun tar med seg, og er overbevist om at det er fruktbart for alle små lokalsamfunn at folk kommer hjem med mer enn de reiste ut med.

Liv-Astrid Rustgaard Bjerke på jobb i Svensson Nøkleby.

-I Drammen var jeg med på å organisere et nettverk for yngre i næringslivet, kalt Ung i næring. Denne erfaringa vil jeg gjerne bruke litt av her.

Liv-Astrid ønsker å arrangere liknende samlinger, med mingling, presentasjoner og erfaringsutveksling. Hun tror det er en kjempefordel hvis det resulterer i at vi blir bedre kjent, også på tvers av næringer:

Hvis vi utveksler erfaringer på denne måten, blir det større rom for dialog, og vi kan lære av hverandres ulike perspektiver.

Liv-Astrid, dialogorientert. 

Kontorfellesskap, kvinner i næringslivet og hybride løsninger

Engasjementet stopper ikke der. Liv-Astrid drømmer også om å bruke kompetansen sin inn i kvinnekraftprosjektet, og kanskje stimulere til at kvinner i større grad kommer inn i styrer og blir beslutningstakere i det lokale næringslivet. Men Liv-Astrids visjoner for et mer inkluderende næringsliv kan ses i en enda bredere kontekst:

-Jeg mener at flere av som bor i byen bør undersøke om de kan drive virksomhet her. Hjemmekontor er kommet for å bli, mye arbeid gjøres på PC, og hybride løsninger blir mer og mer vanlig.

Hun har spesielt tro på at det er mulig å skape et kontorfellesskap i Nore og Uvdal som kan inspirere flere til å ta liknende valg som henne. Det er faktisk mulig å ta med seg jobben dit man lengter etter å være:

Med et kontorfellesskap der man deler erfaringer og inspirerer hverandre, er man fortsatt i et miljø der man jobber sammen. Da er det kanskje ikke så skummelt å bryte opp fra livet i byen.

Liv-Astrid, samarbeidsentusiast. 

Liv-Astrid Rustgaard Bjerke på en av odelsgårdene.

Hun mener dette kan være en nøkkel til å øke kommunens attraksjonskraft. Et slikt fellesskap kan gjøre det lettere for folk med andre profesjoner enn de typisk kommunale å komme tilbake. Det blir et signal om at kommunen ønsker bred kompetanse, samtidig som det blir en invitasjon til alle som bare trenger en liten dytt.

Trivsel og tilflytting

Det er tydelig at Liv-Astrid liker å ha mange jern i ilden. Mye av engasjementet og entusiasmen skyldes nok at hun er så glad i kommunen sin. Og hun er optimistisk med tanke på framtida:

-Folk som har valgt å flytte hjem igjen virker fornøyde. Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint!

Hun håper flere etter hvert vil gjøre det samme som henne og vende tilbake. Og hun har enda noen ideer om hvordan det kan bli mer fristende folk å velge Nore og Uvdal:

Trivsel og tilflytting

Det er tydelig at Liv-Astrid liker å ha mange jern i ilden. Mye av engasjementet og entusiasmen skyldes nok at hun er så glad i kommunen sin. Og hun er optimistisk med tanke på framtida:

-Folk som har valgt å flytte hjem igjen virker fornøyde. Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint!

Hun håper flere etter hvert vil gjøre det samme som henne og vende tilbake. Og hun har enda noen ideer om hvordan det kan bli mer fristende folk å velge Nore og Uvdal:

-Jeg tror det bør være noen goder knyttet til å etablere seg her. Rimeligere barnehageplasser for småbarnsfamilier kan virke attraktivt. Kanskje kan kommunen også vurdere gratis tomter eller en tilskuddsordning for de som vil bygge?

Liv-Astrid er klar over at ikke alle som vil slå seg ned i kommunen har odelsrett eller tilgang til en samboerleilighet. Det er en reell manko på boliger i Nore og Uvdal. Samtidig finnes det heldigvis mange tomter. Kanskje en form for støtteordning kan gjøre at det for folk flest blir kortere vei til å starte etableringsprosesser? Generelt handler det om å løfte blikket og se mer på mulighetene enn begrensningene.

Bærekraftig fellesskap og et blomstrende sentrum

For Liv-Astrid ønsker virkelig at Nore og Uvdal skal være en bærekraftig og trivelig plass å bo. Det er et godt lokalsamfunn å være en del av. Her er folk inkluderende, og man føler seg alltid velkommen:

Det er også mange stå-på-sjeler her. Og det er bra for et lite lokalsamfunn at det finnes nok av folk som tar ansvar.

Liv-Astrid, støttespiller.

Denne ansvarsfølelsen kommer blant annet til uttrykk gjennom den stadig større bredden sentrum kan vise til. Det har vært en positiv utvikling i Rødberg sentrum den siste tiden, og flere og flere mener at man kan få tak i det meste man trenger lokalt. Liv-Astrid vil også skryte av de ulike initiativene knyttet til møteplasser:

Det skjer ting både på Risans og hotellet. Og vi har quiz og strikkecafé og Bygdekaran og mye mer. Det er mye spennende på gang nå!

Liv-Astrid, framsnakker.

Og så konkluderer jenta som har bodd flere år i by (kanskje litt overraskende):

-Egentlig har vi alt det vi trenger her! Det handler bare om at man ser mulighetene som finnes og husker å benytte seg av dem.

Når tiden er inne…

Framover handler det mye om å ta vare på de gode tendensene som er på gang i kommunen. Da vil lokalsamfunnet være levedyktig også i framtida:

-Vi må sørge for at vi fortsetter å ha gode fritidstilbud, gode skoler og en god eldreomsorg. Og så må vi ta vare på og skjerme de lokale tilbudene våre.

Hun mener en annen viktig forutsetning for at lokalsamfunnet skal blomstre og være robust er at folk faktisk reiser ut av bygda, i alle fall for en periode:

Det er viktig at folk får utdanning, impulser, kompetanse og erfaringer. Men kom tilbake når tiden er inne!

Liv-Astrid, framtidsoptimist. 

Nå er tiden inne for Liv-Astrid. Hun flytter hjem igjen, klar for å bruke erfaringene sine fra livet utenfor bygda på best mulig måte i bygda.

Hun mener en annen viktig forutsetning for at lokalsamfunnet skal blomstre og være robust er at folk faktisk reiser ut av bygda, i alle fall for en periode:

Det er viktig at folk får utdanning, impulser, kompetanse og erfaringer. Men kom tilbake når tiden er inne!

Liv-Astrid, framtidsoptimist. 

Nå er tiden inne for Liv-Astrid. Hun flytter hjem igjen, klar for å bruke erfaringene sine fra livet utenfor bygda på best mulig måte i bygda.

Husker du historien til Ingrid? Hun valgte også bort bylivet for å få hverdagen sin i Nore og Uvdal. Få et gjensyn med henne her.

Hopp rett ned til innholdet