Næringsliv

Sammen skaper vi en fremtid i Hjemygda.

Håkon Holtskog

Næringsapparat

Som næringsdrivende kan du støtte deg til et sterkt næringsapparat: Vi har et næringsfornd som hvert år disponerer om lag 14 millioner kroner til å støtte næringslivet i form av lån og tilskudd. Vi har en kommunal strømstøtteordning for næringslivet. Vil du starte for deg selv, tilbyr vi gratis etablererveiledning. Vi har også en egen næringsutvikler i kommunen, Håkon Holtskog, som er bindeledd mellom næringslivet og kommunen. Han samarbeider tett med Nore og Uvdal Næringsselskap som er næringslivets eget utviklingsselskap, og Buskerud Næringshage som kan tilby kompetanse og hjelp til utviklings- og omstillingsarbeid.

Næringsliv

En liten kommune med enorme muligheter! Nore og Uvdal er en kommune som er rik på naturressurser, smådriftsfordeler, samarbeidsarenaer og gode håndverkstradisjoner. Med nesten 4200 hytter i kommunen er mulighetene for salg, service, turisme og utvikling enormt, og vi har et stort uforløst potensiale innenfor mange sektorer. Her er det kun drømmer som setter grenser! Det finnes flere og bredere kompetansemiljøer her enn man skulle tro. Er du nysgjerrig? Ta kontakt!

Foto: NUNS
Arbeidsmiljø

Tett på fremtiden

Vi er mange som jobber innovativt, digitalt og framtidsrettet. Vi har industri i verdensklasse og sterke fagmiljøer innen kraft, primærnæring og sekundærnæring. Destinasjonsutvikling og lokal kvalitet er også høyt prioritert, og beliggenheten er sentral i Sør-Norge.

Historier fra bygda

Bygdeutvikler Lars Erling

Start hjemreisen

Flytt til bygda

Vi har alle en lengsel etter et sted å kalle hjem, et sted hvor vi kan føle oss trygge og høre til. Jeg tror at Nore og Uvdal kan være en slik plass for deg.

Tenker du at Nore og Uvdal kan bli Hjembygda di?
Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne veien hjem. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Hilsen
Lars Erling Granhaug
Bygdeutvikler i Nore og Uvdal

Send meg en e-post.
Ring meg

Skip to content