Oppvekst

Voks opp i en kommune hvor barn og unges ressurser er i fokus!

Ungdom som ressurs

Ungdom som ressurs

I Nore og Uvdal omgås barn ofte på tvers av alder, og eldre barn er vant til at de må være gode forbilder for yngre barn. Derfor opplever vi at ungdom i Nore og Uvdal ofte har mye å bidra med til yngre barn.

Våren 2023 hadde vi et prøveprosjekt hvor ungdom fra 13 år og oppover fikk prøve seg som lekeressurser i barnehage og SFO. 9 ungdommer søkte på jobbene og var på intervju hos styrerne i barnehagen, eller hos rektorene på skolen, og fikk jobb.

Prosjektet var så positivt for alle parter, så fra høsten 2023 er dette en permanent ordning med utlysning, intervjuer og tilsetting hver høst. Inneværende barnehage- og skoleår har vi 17 ungdommer som lekeressurser i gang i alle kommunens fire barnehager (TunhovdNoreRødberg og Uvdal), samt på begge SFO-ene i skolene i kommunen (Uvdal og Rødberg).

Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med bygdeutvikler, Lars

Barnehager

Hos oss får barna oppleve barnehagekultur på sitt beste. Vi har store og varierte uteområder som ligger tett opp mot naturen, med gapahuker, vann og skog. Barna lærer tidlig å bruke naturen til skaperglede og kreativitet. De leker i romslige og nylig renoverte lokaler hvor miljøet er tilrettelagt etter verkstedspedagogikk og prosjekterende arbeid.

Vår filosofi er å verdsette barnas initiativ og iboende ressurser. Vi tror på at her i Hjembygda kan barna begynne sin spennende reise mot å bli den beste utgaven av seg selv.

I Nore og Uvdal har vi løpende opptak hele året i tillegg til hovedopptaket, det vil si at vi når som helst i løpet av året kan tilby barnehageplass. Vi er fleksible på antall dager, og har tilbud om 2, 3, 4 og 5 dagers plass.

Barn i barnehage
Ungdom som ressurs

Skole, utdanning

Det å vokse opp i Nore og Uvdal gir en trygg oppvekst med små og nære miljøer. Skolene har god økonomi og høy lærertetthet.

Elevene i grunnskolen tilbys tre skolemåltider i uka, hvor ett av måltidene består av varmmat. De får også frukt hver dag.

Kommunen har et trygt og engasjerende SFO-tilbud, med mange ulike aktiviteter tilgjengelig for elevene.

Hjembygdas engasjerte lokalmiljø bidrar også til å legge til rette for barn og unge. Skolen arrangerer kulturelle aktiviteter som involverer hele kommunen. Det er tett samarbeid mellom grunnskolen og Numedal videregående skole. En annen spennende mulighet er
Langedrag naturparks samarbeid med kommunen om en populær leirskole som har skoler fra hele Østlandsområdet som gjester.

Kultur, idrett og fritid

Nore og Uvdal har et bredt spekter av fritidstilbud for både barn og unge. Blant annet finner man oppdaterte idrettsanlegg og fritidspark i nærheten, med aktivitetstilbud for store og små. I tillegg har Hjembygda sin egen kulturskole, hvor man kan lære om bildekunst, dans, drama/teater og musikk i skoletiden. For elever fra 5.-7. trinn er det fritidsklubb, mens elever fra 8. trinn og oppover kan bli med på ungdomsklubben.

Kommunen har også et imponerende bibliotek, med stort utvalg og meråpent tilbud.

Last ned oversikt over ungdomstilbud her.

Ungdom spiller volleyball
Barn og forelder, ute

Laget rundt barnet

Hjembygda har fokus på tverrfaglig forebyggende arbeid, der barn, ungdom og deres familie er i sentrum. Vi har et ønske om tidlig innsats, og tilbyr forskjellige støttetjenester som er skreddersydd for å styrke familiens ressurser.

Historier fra bygda

Noe du lurer på?

Fyll ut skjemaet, så hjelper vi deg.

Bygdeutvikler Lars Erling

Start hjemreisen

Flytt til bygda

Vi har alle en lengsel etter et sted å kalle hjem, et sted hvor vi kan føle oss trygge og høre til. Jeg tror at Nore og Uvdal kan være en slik plass for deg.

Tenker du at Nore og Uvdal kan bli Hjembygda di?
Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne veien hjem. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Hilsen
Lars Erling Granhaug
Bygdeutvikler i Nore og Uvdal

Send meg en e-post.
Ring meg

Skip to content