-Vi er alle mennesker

Aziz Reza er opprinnelig fra Afghanistan, men kom til Nore og Uvdal i 2017. Overgangen fra storby til skog og fjell var brå, men i dag er han kjempeglad for at han havnet nettopp her. Nore og Uvdal har blitt et hjemsted for ham.

Aziz Reza er gald i mennesker, og elsker å være sosial.

Hvis man skal beskrive Aziz, er det naturlig å trekke fram ordene omsorgsfull, blid og sosial. Han har omtanke for alle rundt seg, og forsøker å hjelpe til der det trengs. Han er alltid blid og oppmuntrer alle rundt seg. Og ikke minst: Han elsker å henge med venner, enten det er på fotballbanen, på skolen, bensinstasjonen eller et helt annet sted.

Aziz Reza er gald i mennesker, og elsker å være sosial.

Kjærligheten til fotball

For Aziz er det en selvfølge at alle skal bli inkludert og tatt vare på. Dette kommer blant annet til syne på fotballbanen, hvor han tilbringer mye tid. Det har han gjort hele sitt liv.

-Da jeg var liten skrapte vi sammen penger i fellesskap og kjøpte en fotball så vi kunne spille. Det var moro vi hadde råd til, og vi spilte gjerne 20-30 stykker samtidig, smiler Aziz.

Nå tar han initiativ til å samle de lokale ungdommene til spilling. Også her har han klart å få med seg en god gjeng, og det stiller som regel rundt 15-20 fotballglade gutter, klare for å leke seg med ball.

Det er imidlertid tydelig at fotball ikke bare er fotball. Det ligger en liten filosofi bak:

Fotball er som en gruppeoppgave man må løse sammen, hvor man lærer å være både inkluderende og å samarbeide.

Aziz, vismann. 

Ikke minst er det viktig at fotball skal bidra til en følelse av fellesskap:

-Jeg kan spille overalt på banen; det viktigste er det sosiale. Det er viktig å inkludere alle! Noen er flinkere enn andre, men alle må likevel få sjansen til å få være med og bidra. Ingen skal føle seg ensom.

Et vennskapelig push i oppstartsfasen

Aziz har kjent på ensomhet. Han kom til et fremmed sted og måtte begynne helt på nytt. Han innrømmer at det til å begynne med var litt vanskelig.

-Jeg stod og så ut av vinduet, og lurte på hvor jeg hadde havnet. Etter hvert som jeg ble kjent med folk, fikk arbeid og begynte på skole ble det mye lettere, erindrer Aziz.

Nå vil han gjerne hjelpe andre som kommer med å få en god start i kommunen. Han har mange tanker om grep som kan gjøres.

Når man får seg jobb faller mye på plass. Men for mange flyktninger er det vanskelig å komme seg til arbeidsplassen, fordi man ikke har førerkort. Da er det på sikt lettere å flytte til byen.

Aziz, medmenneske. 

-Hvis kommunen kunne iverksette en ordning der frivillige hjalp til med øvelseskjøring, ville det gjøre det enklere for folk å komme i mål med førerkort. Dermed ville det også bli mye lettere for dem å bli boende her, fortsetter han.

Bilde av Aziz

Ungdommen er framtida

Engasjementet er ekte, og Aziz er opptatt av at kommunen også skal være attraktiv for ungdommer:

Det er viktig at vi tenker på den neste generasjonen. Ungdommene må ikke kjede seg i kommunen vår!

Aziz, framtidsoptimist. 

Aziz Reza er gald i mennesker, og elsker å være sosial.

Aziz jobber på Shell i helger og ferier, og treffer mange hyggelige folk i løpet av arbeidsdagen. Han er spesielt populær blant ungdommene, og taler gjerne deres sak. Han mener de vil sette stor pris på om kommunen får et bedre treningssenter og badehall. Disse kan fungere som sosiale møteplasser der man kan finne på noe sammen. Aziz mener det også hadde vært positivt om kommunen kunne tatt ansvar for noen felles aktiviteter, gjerne der ungdommer fra hele Numedal er invitert.

Til tider kan det være litt lite som skjer, men når det først er større arrangementer, møter folk opp. Og da stiller Aziz gjerne som frivillig. Selv om han strengt tatt har mer enn nok å holde på med…

Fikk du med deg volleyballturneringa i Numedalshallen? Der stilte Aziz som frivillig.

Hverdag i Nore og Uvdal kommune

For ikke bare er Aziz å finne på bensinstasjonen. Han jobber også i hjemmetjenesten, og har fagbrev som helsefagarbeider. Og for å være helt sikker på at han har nok å gjøre, tar han i år påbygg på Numedal videregående skole.

-Jeg klarer fint å få tid til alt. Jeg liker å være opptatt og bruke tida mi på en fornuftig måte, forteller Aziz.

Men samtidig som han liker at ting skjer, har han lært seg å sette pris på rytmen kommunen byr på:

-Naturen er fin, og det er rolig her. Det er lite kriminalitet, og lettere å holde fokus på hva man vil med livet sitt, uten å bli distrahert. Men først og fremst er det lett å bli kjent med folk. Alle kjenner alle, og det er veldig positivt.

Det som kanskje var mest uvant da han kom, kan se ut til å ha blitt noe av det han i dag verdsetter aller mest: Det lille lokalsamfunnet der man ser hverandre og kan skape sine egne muligheter.

Er du et omsorgsmenneske? Kanskje helsefagarbeider er noe som kan passe for deg også?

Aziz Reza er gald i mennesker, og elsker å være sosial.

Tilbake til hjembygda

Nå er det store spørsmålet for Aziz om kommunen også i framtiden vil kunne tilby det han trenger. Som mange andre ser han for seg at han må reise ut for å få fullført utdannelsen han ønsker seg. Men han er absolutt innstilt på å komme tilbake. For nå vet han jo at her finnes det et miljø som vil være bra for hans framtidige familie, hvor det er trygt og fint og folk er åpne.

Bilde av Aziz

Aziz vil gjerne at også andre som må flytte ut skal ha lyst til å komme tilbake. Han tror Nore og Uvdal vil tjene på å tenke litt mer bevisst på arbeidsplasser.

Kanskje kunne kommunen fått på plass en samarbeidsavtale med bedrifter, som ville gjøre det enklere for ungdommer å få jobb der i ferier. Det kunne igjen gjøre det lettere å senere søke jobb i bedriftene de har fått kjennskap til. Bedriftene vil også ha fordel av at de allerede har blitt kjent med aktuelle arbeidstakere. Dette blir vinn-vinn for alle involverte: Bedriftene er sikret arbeidstakere og utflytterne er sikret noe å komme tilbake til når de har fått nødvendig kompetanse på plass. Da får vi tilbakeflyttere i stedet for utflyttere.

Perspektiver

Med den bakgrunnshistorien Aziz har, har han kanskje lært seg å se litt andre perspektiver enn de som alltid har levd trygge og rutinemessige liv. Han har blant annet lært at det har lite å si hvilken nasjonalitet man har. Det som er viktig er å være her for hverandre, støtte og oppmuntre og ha fokus på det positive.

-Enten det dreier seg om familien min i Afghanistan, fotballfamilien eller ukjente: vi er alle mennesker. Vi er alle verdifulle, avslutter Aziz.

Hopp rett ned til innholdet